top of page

Voorwaarden & Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij Charly's Patisserie. In deze algemene voorwaarden worden de regels en voorschriften beschreven voor het gebruik van onze website en diensten.

 

2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en afbeeldingen, is eigendom van Charly's Patisserie en wordt beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.

 

3. Gebruik van de website

De website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk misbruik of ongeoorloofd gebruik kan leiden tot juridische stappen.

 

4. Gebruikersgedrag

Gebruikers mogen de website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de dienst aantast.

 

5. Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

 

6. Wijzigingen in service en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons ook het recht voor om de service op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

 

7. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.

 

8. Optionele hulpmiddelen

Elk gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie.

 

9. Links naar derden

Onze site kan links bevatten naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd.

 

10. Gebruikersopmerkingen en feedback

Als u bepaalde specifieke inzendingen verzendt of zonder een verzoek van ons, gaat u ermee akkoord dat we deze op elk medium mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken.

 

11. Persoonlijke informatie

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

 

12. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid.

 

13. Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken voor enig onwettig doel.

 

14. Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service

ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

15. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Charly's Patisserie en onze partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die wordt ingediend door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

16. Deelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

17. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

 

18. Gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

 

19. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 

20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u op ieder moment de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.

Retourbeleid

1. Retourbeleid

Vanwege het bederfelijke karakter van onze producten accepteert Charly's Patisserie geen retourzendingen. Alle verkopen zijn definitief.

 

2. Annulering van bestelling

Bestellingen kunnen alleen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden geannuleerd. Neem onmiddellijk contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren.

 

3. Problemen met bestellingen

Als er een probleem is met uw bestelling, zoals het ontvangen van de verkeerde artikelen of beschadigde producten, neem dan binnen het eerste uur na ontvangst van uw bestelling contact met ons op.

 

4. Terugbetalingen

Restituties of vervangingen kunnen naar goeddunken van Charly's Patisserie worden aangeboden in geval van onjuiste of beschadigde bestellingen.

 

5. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over uw bestelling kunt u contact met ons opnemen via info@charlyspatisserie.nl.

bottom of page